אמנת השירות

בטיחות
בטיחותכם מהווה יעד עליון ללא פשרות. אנו מתחייבים לדאוג לבטיחות הרכבים, למיון והכשרת הנהגים, להפקת לקחים מתמדת וליצירת מערכת של בקרה ומשמעת לאכיפת חוקי התעבורה. 

דייקנות 
אנו מכירים בכך שהזמן הוא משאב יקר. לפיכך, אנו מתחייבים לעמידה בלוחות הזמנים שאתם מגדירים ללא סימני שאלה, התניות ותירוצים. 

מקצוענות 
אנו מאמינים כי איכות התהליך היא תנאי להצלחת התוצאה. אנו מתחייבים להבין את האופי והצרכים הייחודיים לכם ובהתאם להתאים לכם את "החליפה" הרלוונטית. כמו כן, אנו מתחייבים לרדת לפרטים הקטנים ביותר, להפקת לקחים מתמדת ולשיפורים טכנולוגיים, כל זאת על מנת לייצר גרף תפוקה עולה באופן רציף. 

אמינות 
אנו מתחייבים לפעול ביושר, לומר את האמת גם כשהיא לא נוחה ולפעול לחקר האמת בכל תקלה ובכל תחקיר. אנו מאמינים כי להודות בטעות אין משמעותו חיסרון, בהנחה שהטעות לא חוזרת על עצמה. בנוסף, אנו מתחייבים לשקיפות מלאה ולהעברת כל נתון שתדרשו מתוך מערכת ניהול צי הרכב שלנו. 

כבוד האדם 
אנו מתחייבים לפעול באופן אדיב ולתת כבוד לכל אחד ואחת, תוך גילוי סבלנות, הקשבה ונימוס.